Video,utbildn,föreläsn

img-2542.jpg

Jag har i 40 år arbetat som journalist -huvusakligen inom SVT . Detta i praktiskt taget alla funktioner,reporter,redaktör,producent och utrikeskorrespondent bland annat..

Bilden ovan är från min tid som studioreporter/programledare ... Nedanstående bilder är från några inslag gjorda för SVT i Asien.

Numer är jag frilansare och kan därmed (med egen utrustning) fritt producera videoinslag/filmer såväl inom som utom landets gränser.